Бюджет

2024г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода -01.01.2024 -31.03.2024г. , I-во тримесечие,приет на Общо събрание на 16.04.2024г.

2023г.

Бюджет на ОУ „Добри Войников“,с,Каменар за 2023г – утвърден

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода -01.01.2023 -31.12.2023г. , IV-то тримесечие,приет на Общо събрание на 15.01.2024г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода -01.01.2023 -30.09.2023г. , III-ро тримесечие,приет на Общо събрание на 09.10.2023г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода -01.01.2023 -30.06.2023г. , II-ро тримесечие,

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода -01.01.2023 -31.03.2023г. , I-во тримесечие, приет на Общо събрание на 18.04.2023г

2022г.

Бюджет на ОУ „Добри Войников“. с.Каменар за 2022г. – утвърден

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода -01.01.2022 -31.12.2022г. – IV-тo тримесечие, приет на Общо събрание на 12.01.2023г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода -01.01.2022 -30.09.2022г. – III-тo тримесечие, приет на Общо събрание на 13.10.2022г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода -01.01.2022 -30.06.2022г. – II-ро тримесечие,приет на Общо събрание на 14.09.2022г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода -01.01.2022 -31.03.2022г. , I-во тримесечие, приет на Общо събрание на 15.04.2022г.

2021г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода -01.01.2021 -31.12.2021г. , IV-то тримесечие, приет на Общо събрание на 14.01.2022г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода -01.01.2021 -30.09.2021г. , III-то тримесечие, приет на Общо събрание на 05.10.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2021 – 30.06.2021г – II-ро тримесечие, приет на Общо събрание на 30.06.2021

Бюджет на ОУ „Добри Войников“ за 2021г. – утвърден 

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2021 – 31.03.2021г – I-во тримесечие, приет на Общо събрание на 12.04.2021г.

2020г. 

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода -01.01.2020 – 31.12.2020г. –  IV-то тримесечие , приет на Общо събрание на 12.01.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода – 01.01.2020г. – 30.09.2020г. – III-то тримесечие, приет на Общо събрание на 07.10.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2020г – 30.06.2020г – II-ро тримесечие, приет на Общо събрание на 01.07.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2020 – 31.03.2020г. – I-во тримесечие

Бюджет на ОУ „Добри Войников“ за 2020г. – утвърден  – публикувано на 25.03.2020г. 

2019г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2019 – 31.12.2019г – IV-то тримесечие 2019г., приет на Общо събрание на 15.01.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2019г.-30.09.2019г. -III-то тримесечие 2019г. –  приет на Общо събрание на 10.10.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода – 01.01.2019г.-30.06.2019г., II-ро тримесечие 2019г – приет на Общо събрание на 03.09.2019г..

Бюджет на ОУ“Добри Войников“ за 2019г. – утвърден

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2019 – 31.03.2019г, I-во тримесечие 2019г. – приет на Общо събрание на 10.04.2019г.

2018г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2018г – 31.12.2018г., IV – то тримесечие 2018г. – приет на Общо събрание на 10.01.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2018-30.09.2018г., III-то тримесечие 2018г.  – приет на Общо събрание от 12.10.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2018г. -30.06.2018г. , II-ро тримесечие 2018г. – приет на Общо събрание от 27.07.2018г..

Бюджет на ОУ“Добри Войников“ за 2018г. – утвърден

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2018-31.03.2018г., I-во тримесечие 2018г.  – приет на Общо събрание от 12.04.2018г.

2017г.

Отчет за касовото  изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2017- 31.12.2017г. – приет на Общо събрание 12.01.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01. – 30.09.2017г. – приет на Общо събрание на 10.10.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2017- 30.06.2017г,приет на Общо събрание на 28.07.2017г..

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01 – 31.03.2017г., приет на Общо събрание на 05.04.2017г.

Бюджет за 2017г.

2016г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2016г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01 – 30.09.2016г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет  за периода 01.01 -30.06.2016г.

Oтчет за  касовото изпълнение на делегирания  бюджет за периода 01.01 – 31.03.2016г – приет на Общо събрание от 15.04.2016г.

Бюджет за 2016г.

2015г.

Отчет за  касовото изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01 – 31.12.2015 – приет на Общо събрание от 06.01.2016г.

Отчет – сборен касов за периода 01.01 – 30.09.2015г.

Дневен ред на Общо събрание за отчитане изпълнението на бюджета за периода 01.01 -30.06.2015г.

Отчет – сборен касов за периода 01.01-30.06.2015г.

Отчет-сборен касов за периода 01.01-31.03.2015г.

Бюджет за  2015г

2014г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01-31.12.2014г.

Бюджет за 2014г.