Начало

тел.за връзка с ръководството: 0877/837260, 0876/758553
адрес: с.Каменар, общ.Варна, ул.“Софроний Врачански“ 1
e-mail (имейл): oudobrivoinikov@abv.bg