Начало

тел.за връзка с ръководството: 0889/430930
адрес: с.Каменар, общ.Варна, ул.“Софроний Врачански“ 1
e-mail (имейл): info-400014@edu.mon.bg