Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Публикувано на 15.10.2019г.

Заповед за определяне на заявител по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните  2019-2020г., 2020-2021г. и  2021-2022г. – Изтегли

Публикувано на 07.10.2019г.,9;00ч. :

Обявление за Процедура по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/20. 2020/21г. и 2021/22г. – Изтегли