Достъп до информация

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2022г.:

В връзка с годишния  отчет чл.15,ал.2. от Закона за достъп до обществена информация обявяваме, че няма постъпили заявления през 2022г.  за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация , касаеща дейността на ОУ „Добри Войников“

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2021г.:

В връзка с годишния  отчет чл.15,ал.2. от Закона за достъп до обществена информация обявяваме, че няма постъпили заявления през 2021г.  за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация , касаеща дейността на ОУ „Добри Войников“

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2020г.:

В връзка с годишния  отчет чл.15,ал.2. от Закона за достъп до обществена информация обявяваме, че няма постъпили заявления през 2020г.  за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация , касаеща дейността на ОУ „Добри Войников“