Важни съобщения и НВО

График за дейностите за информиране и консултиране на ученици и родители по организиране на изпитите за НВО в VII клас и приемане на ученици в VIII клас, след завършено основно образование

Дати и информация за изпити, учебна 2018/19г. :

НВО – 4-ти клас

09.05.2019г. – изпит по Български език и литература, от 10:00 часа

10.05.2019г. – изпит по Математика, от 10:00 ч.

14.05.2019г. – изпит по Човекът и обществото, от 10:00ч.

16.05.2019г. – изпит по Човекът и природата , от 10:00ч.

НВО – 7-ми клас

17.06.2019г. – изпит по Български език и литература, от 09:00ч.

19.06.2019г. – изпит по Математика, от 09:00ч.

21.06.2019г. – изпит по Руски език – по желание на ученика, от 09:00 ч.