АРХИВ КЪМ 30.09.2014г.

ПРОТОКОЛ ИЗБОР ОТ КОМИСИЯ

На 07.07.2014г. -Понеделник от 15:00h в ОУ“Добри Войников“ комисията ще разгледа и класира получените оферти.

ПОКАНА

ЗАПОВЕД_ПОРЪЧКА

ПРОЕКТ_НА_ДОГОВОР1

ПРОЕКТ_НА_ДОГОВОР2

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.47_ал.1_2_5 ОТ ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.47_al.5.doc