Проект „Step-In“

Проект „Step-In – Насоки за изучаване на  обучение и образование за интегриране на младите роми – 19.09.2016-08.11.2016г. и 16.01.2016г – 26.05.2017г.

На 26.05.2017г. учениците от проект „Степ ин“  пътуваха до град Белослав. Целта на екскурзията беше посещение в Музея на стъклото. Присъстваха на демонстрация как се произвеждат стъклени декоративни фигури. Допуснати бяха до старата пещ на стъкларския цех.

Снимки от събитието:

На 25.04.2017г. учениците по проект „Степ ин“ взеха участие в средношколската конференция в СУ“Любен Каравелов“  във връзка с 55 годишнината на училището. Фиданка Фанкова и Денис Георгиев представиха презентация посветена на рода Вазови. Проектът им беше включен в диск посветен на патронния празник на училището в кв. Аспарухово.

Снимки от събитието:

Презентация на проекта