ОБЯВИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ И ПОКАНИ ПО ЧЛ.186 ОТ ЗОП