Контакти

тел.за връзка с ръководството: 0889430930
адрес: с.Каменар, общ.Варна, ул.“Софроний Врачански“ 1
e-mail (имейл):info-400014@edu.mon.bg
Работно време на администрацията в ОУ „Добри Войников“ – понеделник – петък от 08:00ч до 16:30ч., обедна почивка – 12:00ч до 12:30ч.
Приемни дни на директора: понеделник и  сряда -от 15:00ч до 16:00ч.
Контактна информация по Механизъм за съвместна работа на инстутициите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст:
Телефонна линия за подаване на сигнали : 0800 10 112
Ел.поща: obhvat@mon.bg

Национална телефона линия за деца на Държавната агенция за закрила на детето: тел.  116 111


View ОУ“Добри Войников“Каменар Варна in a larger map