Прием в първи клас – учебна 2019/2020г.

Електронна система за прием в първи клас в Община Варна –  https://school.is-vn.bg

ВАЖНО ! Информация за свободни места за второ класиране в ОУ „Добри Войников“ и записването на класираните деца.  Информация за свободни места в електронната система на Община Варна – https://school.is-vn.bg/free-spaces

ВАЖНО!. Класирани деца в първи клас в ОУ „Добри Войников“  за учебната 2019-2020г.- първо класиране

Училищен план-прием за учебната 2019/2020г.

Учебна 2018/2019 г.

ВАЖНО! Класирани ученици в първи клас в ОУ „Добри Войников“ за учебната 2018-2019г.

График на дейностите за прием в първи клас през учебната 2018/2019г.

Училищен план -прием за учебната 2018/2019 година

Нови правила за прием в първи клас

Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна – проект

Прилежащ район на ОУ „Добри Войников“ ,с.Каменар за обхват на учениците към Системата от правила за прием в първи клас

Електронна платформа за прием в първи клас : https://school.is-vn.bg/index