Проект „Училищният двор – място за игра“

Проект „ Училищният двор –  място за игра” по Проекти за подобряване условията за отдих в учлищните дворове, финансирани от Община Варна

Времетраене: 01.06.2015г. – 20.09.2015г.

Целева група: 320 ученика от ОУ „Добри Войников”

Основна цел: Да се придаде естетически вид на оградата, училищният двор да  стане привлекателно и приятно място за отдих и да може да се използва пълноценно спортната площадка в двора на училището.

Очаквани резултати: Училището да стане привлекателно място за отдих  и спортната площадка да се използва пълноценно чрез дейности като: почистване, грундиране, боядисване на ограда и парапети и разчертаване на лекоатлетическа пътека.