Достъп до информация

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация в ОУ „Добри Войников“,с.Каменар

Заявление за достъп до обществена информация – изтегли

Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация – изтегли

Искане за предоставяне на информация за повторно използване – изтегли

Имейл адрес за подаване на заявления по ЗДОИ – info-400014@edu.mon.bg

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2023г.:

В връзка с годишния  отчет чл.15,ал.2. от Закона за достъп до обществена информация обявяваме, че няма постъпили заявления през 2023г.  за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация , касаеща дейността на ОУ „Добри Войников“

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2022г.:

В връзка с годишния  отчет чл.15,ал.2. от Закона за достъп до обществена информация обявяваме, че няма постъпили заявления през 2022г.  за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация , касаеща дейността на ОУ „Добри Войников“

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2021г.:

В връзка с годишния  отчет чл.15,ал.2. от Закона за достъп до обществена информация обявяваме, че няма постъпили заявления през 2021г.  за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация , касаеща дейността на ОУ „Добри Войников“

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2020г.:

В връзка с годишния  отчет чл.15,ал.2. от Закона за достъп до обществена информация обявяваме, че няма постъпили заявления през 2020г.  за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация , касаеща дейността на ОУ „Добри Войников“