Училищна документация

План за управление на взаимодействието между училищната общност и семейна среда при изпълнение на Закона за предучилищно и училищното образование за 2020г-2021г. уч.година

План за организиране на обучението и въпитанието по БДП в ОУ „Добри Войников“ през учебната 2020-2021г.

Спортен календар на ОУ „Добри Войников“ за уч.2019/2020г.

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни в ОУ „Добри Войников“

Дати и информация за изпити – НВО – VII клас – 2017/18 учебна година

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги, за подкрепа на деца и семейства.

Спортен календар на ОУ „Добри Войников“ за учебната 2015/16г.

СПОРТЕН КАЛЕНДАР