Прием в първи клас – учебна 2021/2022г.

Учебна 2021 – 2022г. 

Училищен план-прием за учебната 2021-2022г.

ВАЖНО ! Линк към  сайта на електронната система на община Варна съдържаща информация за графика на дейностите, районите, правилата за прием  и други  – https://school.is-vn.bg/

Учебна 2020-2021г. 

Училищен план- прием за учебната 2020-2021г.

ВАЖНО ! Линк към  сайта на електронната система на община Варна съдържаща информация за графика на дейностите, районите, правилата за прием  и други  – https://school.is-vn.bg/

 

 

Учебна 2019-2020

Електронна система за прием в първи клас в Община Варна –  https://school.is-vn.bg

ВАЖНО ! Информация за свободни места за второ класиране в ОУ „Добри Войников“ и записването на класираните деца.  Информация за свободни места в електронната система на Община Варна – https://school.is-vn.bg/free-spaces

ВАЖНО!. Класирани деца в първи клас в ОУ „Добри Войников“  за учебната 2019-2020г.- първо класиране

Училищен план-прием за учебната 2019/2020г.