Прием в подготвителна група и първи клас – учебна 2022/2023г.

Учебна 2022/2023г.

Училищен план-прием за учебната 2022-2023г.

График за дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на общ.Варна за учебната 2022-2023г.

Длъжностно лице за електронен прием в Първи клас – Невин Али, тел.0897336711

Линк към платформа на Община Варна – първи клас  – https://school.uslugi.io/

График на дейностите за прием в яслена и първа възрастови групи в общинските детски градини на територията на общ.Варна за учебната 2022-2023г.

Длъжностно лице за електронен прием в подготвителна група – Сияна Маджарова , тел. 0879109993

Линк към платформа на Община Варна -прием в подготвителна група – https://dg.uslugi.io/pg/entry?reception=pg

Учебна 2021 – 2022г. 

Училищен план-прием за учебната 2021-2022г.

ВАЖНО ! Линк към  сайта на електронната система на община Варна съдържаща информация за графика на дейностите, районите, правилата за прием  и други  – https://school.is-vn.bg/

Учебна 2020-2021г. 

Училищен план- прием за учебната 2020-2021г.

ВАЖНО ! Линк към  сайта на електронната система на община Варна съдържаща информация за графика на дейностите, районите, правилата за прием  и други  – https://school.is-vn.bg/