Прием в подготвителна група и първи клас – учебна 2024/2025г.

Учебна 2024/2025г. 

Уважаеми родители, във връзка с електронното подаване на документи за прием в Първи клас, същият се осъществява в електронната платформа на Община Варна – https://school.uslugi.io/ .Напомняме Ви, че подаването на документи започва на 15.05.2024г. от 10:00ч.

Уважаеми родители, във връзка с електронното подаване на документи за прием в подготвителните групи в общинските училища на територията на община Варна , същият се осъществява в електронната платформа на Община Варна – https://dg.uslugi.io/pg/entry?reception=pg .Напомняме Ви, че подаването на документи започва на 20.05.2023г. от 10:00ч.

Училищен план прием за учебната 2024/25г.

ГРАФИК за дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2024/25г.

Длъжностно лице за електронен прием в Първи клас – Невин Али, тел.0897336711

Свободни места за първо класиране в подготвителна група (ПГ) (към.02.04.2024г.)

трета възрастова група – 8 бр.

четвърта възрастова група – 7 бр. 

ГРАФИК на дейностите за прием в групи за задължителна предучилищна подготовка в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2024/2025г.

Длъжностно лице за електронен прием в подготвителна група – Сияна Маджарова , тел. 0895431033

 

Учебна 2023/2024г.

Уважаеми родители, във връзка с електронното подаване на документи за прием в Първи клас, същият се осъществява в електронната платформа на Община Варна – https://school.uslugi.io/ .Напомняме Ви, че подаването на документи започва на 17.05.2023г. от 10:00ч.

Уважаеми родители, във връзка с електронното подаване на документи за прием в подготвителните групи в общинските училища на територията на община Варна , същият се осъществява в електронната платформа на Община Варна – https://dg.uslugi.io/pg/entry?reception=pg .Напомняме Ви, че подаването на документи започва на 17.05.2023г. от 10:00ч.

Училищен план-прием за учебната 2023/2024г.

График за дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на общ.Варна за учебната 2023/2024г

Длъжностно лице за електронен прием в Първи клас – Невин Али, тел.0897336711

Линк към платформа на Община Варна – първи клас –  https://school.uslugi.io/

График за дейностите за прием в подготвителните групи в общинските училища на територията на общ.Варна за учебната 2023/2024г.

Длъжностно лице за електронен прием в подготвителна група – Сияна Маджарова , тел. 0879109993

Линк към платформа на Община Варна -прием в подготвителна група – https://dg.uslugi.io/pg/entry?reception=pg

Учебна 2022/2023г.

Училищен план-прием за учебната 2022-2023г.

График за дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на общ.Варна за учебната 2022-2023г.

Длъжностно лице за електронен прием в Първи клас – Невин Али, тел.0897336711

Линк към платформа на Община Варна – първи клас  – https://school.uslugi.io/

График на дейностите за прием в яслена и първа възрастови групи в общинските детски градини на територията на общ.Варна за учебната 2022-2023г.

Длъжностно лице за електронен прием в подготвителна група – Сияна Маджарова , тел. 0879109993

Линк към платформа на Община Варна -прием в подготвителна група – https://dg.uslugi.io/pg/entry?reception=pg