Обществен съвет към ОУ „Добри Войников“

Учебна 2022/23г.

 Протокол № 5 от 22.03.2023г. от заседание на Обществения съвет

Протокол №4 от 01.03.2023г. от заседание на Обществения съвет- вкл.Обяснителна записка по делегирания бюджет за 2023г. съгл.чл.16,ал.5 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 Протокол № 3 от 12.01.2023г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 2 от 16.12.2022г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 1 от 13.10.2022г. от заседание на Обществения съвет

Учебна 2021/22г.

Протокол №8 от 09.09.2022г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 7 от 30.06.2022г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 6 от 15.04.2022г. от заседание на Обществения съвет

Учебна 2020/2021

Протокол № 8 от 11.03.2021г. от заседание на Обществения съвет

Обяснителна записка съгласно чл.16,ал. 5 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата – за запознаване от членовете на Обществения съвет

Протокол № 6 от 27.01.2021 г от заседание на Обществения съвет

Протокол № 5 от 13.01.2021 г от заседание на Обществения съвет

Протокол № 4 от 14.12.2020 г от заседание на Обществения съвет

Протокол № 3 от 13.11.2020 г от заседание на Обществения съвет

Учебна 2019/2020

Протокол № 7 от 10.12.2019г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 6 от 10.10.2019г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 5 от 03.09.2019г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 4 от 02.07.2019г. от заседание на Обществения съвет

Учебна 2018/2019г.

Протокол № 2/26.03.2019г. от заседание на Обществения съвет, с приложение Обяснителна записка по чл.16,ал.5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Протокол № 1 от 16.01.2019г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 10 от 12.12.2018г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 9 от 10.12.2018г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 8 от 18.10.2018г. от заседание на Обществения съвет

Учебна 2017/2018г.

Протокол №7 от 04.09.2018г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 6 от 27.07.2018г. от заседание на Обществения съвет.

Протокол № 5 oт 16.04.2018г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 4 от 22.03.2018г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 3 от 22.02.2018г от заседание на Обществения съвет

Протокол № 2 от 12.01.2018г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 1 от 20.10.2017г. от заседание на Обществения съвет

Учебна 2016/2017г.

Протокол № 8 от 31.08.2017г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 7 от 23.08.2017г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 6 от 27.07.2017г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 5 от 27.04.2017г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 4 от 13.03.2017г. от заседание на Обществения съвет

Протокол № 3 от 07.03.2017г. от заседание на Обществения съвет

Обяснителна записка съгл.чл.16 , ал.5 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата

Протокол № 2 от 22.02.2017г. от заседание на Обществения съвет 

Протокол № 2А от 14.12.2016г от заседание на Обществения съвет

Протокол № 1 от 14.12.2016г от заседание на Обществения съвет

Заповед  №  РД 09-235/15.12.2016г. на Директора за сформиране на Обществен съвет към ОУ „Добри Войников“

Приложение към Заповед № РД-09-235/15.12.2016г.

Стратегия за развитие на ОУ „Добри Войников“ с. Каменар за периода 2016-2020г. (вкл. Програмна система на подготвителна група при ОУ „Добри Войников“)

Етичен кодекс