Контакти

тел.за връзка с ръководството: 0877/837260, 0876/758553
адрес: с.Каменар, общ.Варна, ул.“Софроний Врачански“ 1
e-mail (имейл): oudobrivoinikov@abv.bg
Контактна информация по Механизъм за съвместна работа на инстутициите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст:
Телефонна линия за подаване на сигнали : 0800 10 112
Ел.поща: obhvat@mon.bg


View ОУ“Добри Войников“Каменар Варна in a larger map