Важни съобщения (вкл. и по повод COVID-19) и НВО

График за провеждане на дистанционно обучение в електронна образователна среда в подготвителна група,  във връзка с преустановяването на учебни занятия поради епидемията от COVID-19 , считано от 21.04.2020г. – Изтегли

Актуализиран График за провеждане на дистанционно обучение в електронна среда ,във връзка с преустановяването на учебни занятия поради епидемията от COVID-19 , считано от 30.03.2020г. – Изтегли

График за провеждане на дистанционно обучение в електронна среда ,във връзка с преустановяването на учебни занятия поради епидемията от COVID-19, считано от 17.03.2020г. –  Изтегли

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:
Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·         всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова –  клиничен психолог, психотерапевт
·         всеки работен ден от 10ч. –  12ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com ;   0887 498 047


Марина Габровска –   психотерапевт, медиатор
·         всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 – 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com 0885 911 728
Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

 

ВАЖНО! Във връзка със Заповед № РД 01- 124/ 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидимична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България се преустановяват учебните занятия и извънкласни дейности  до 29.03.2020г. включително   

ВАЖНО ! Във връзка със Заповед № РД 1034/ 11.03.2020г. на Кмета на Община Варна са преустановени учебните занятия считано от 12.03.2020 до 13.03.2020г включително.

Учебните занятия се подновяват на 16.03.2020 

ВАЖНО ! Във връзка със Заповед № РД 01-114/ 05.03.2020г. на Министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 до 11.03.2020г. включително  като са преустановени учебните занятия

Учебните занятия е подновяват на 12.03.2020г. 

ВАЖНО ! Във връзка със Заповед № РД 01-44/ 02.03.2020г. от РЗИ – Варна за потвърждаване на предписание № ЗП- 02-7/02.03.2020г. и  за обявяване на грипна епидемия на територията на Община Варна е разпоредено преустановяването на учебно-възпитателния процес от 04.03.2020 до 06.03.2020г.  включително в ОУ „Добри Войников“,с.Каменар  със Заповед № РД 290/02.03.2020г. на директора.

Учебните занятия се подновяват на 09.03.2020г. 

Дати и информация за изпити, учебна 2019/2020 г. :

съгласно Заповед № РД 09 – 2152/27.08.2019г. на Министерство на образованието и науката

НВО – 4-ти клас

27.05.2020г. – изпит по Български език и литература,начало: 10:00 часа

28.05.2020г. – изпит по Математика,начало : 10:00 ч.

НВО – 7-ми клас

09.06.2020г. – изпит по Български език и литература, начало: 09:00ч.

11.06.2020г. – изпит по Математика, начало:  09:00ч.

17.06.2020г. – изпит по Руски език – по желание на ученика, начало: 09:00 ч.

Нормативна база: 

Наредба № 11 от 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Наредба № 10 от 2016г за организация на дейностите в училищното образование

 

График за дейностите за информиране и консултиране на ученици и родители по организиране на изпитите за НВО в VII клас и приемане на ученици в VIII клас, след завършено основно образование

Дати и информация за изпити, учебна 2018/19г. :

НВО – 4-ти клас

09.05.2019г. – изпит по Български език и литература, от 10:00 часа

10.05.2019г. – изпит по Математика, от 10:00 ч.

14.05.2019г. – изпит по Човекът и обществото, от 10:00ч.

16.05.2019г. – изпит по Човекът и природата , от 10:00ч.

НВО – 7-ми клас

17.06.2019г. – изпит по Български език и литература, от 09:00ч.

19.06.2019г. – изпит по Математика, от 09:00ч.

21.06.2019г. – изпит по Руски език – по желание на ученика, от 09:00 ч.