Важни съобщения (вкл. и по повод COVID-19) и НВО

2021г.

Важно ! Ред и условия за провеждане на учебни занятия за учениците от I до VII клас и децата в подготвителната група  в условията на епидемична  обстановка за периода от  01.04.2021 до 02.04.2021г.  – Заповед 09-389/31.03.2021 на директора 

 Ред и условия за провеждане на дистанционно обучение на учениците от I до VII клас  в условията на епидемична обстановка за периода 22.03 – 31.03.2021г. – Заповед № 359/18.03.2021г. на директора

 Ред и условия за провеждане на дистанционно обучение на децата от III и IV възрастова група в условията на епидемична обстановка за периода 22.03 – 31.03.2021г. – Заповед № 358/18.03.2021г. на директора

 Провеждане на Обучение от разстояние в електронна среда, считано от 15.03.2021 до 26.03.2021 с учениците от 6 и 7 клас

График на часовете при обучение от разстояние в електронна среда в ОУ „Добри Войников“ за уч.2020-2021г. , II срок – вариант всички класове в ОРЕС

График на часовете при обучение от разстояние в електронна среда в ОУ „Добри Войников“ за уч.2020-2021г. , II срок – вариант отделни класове в ОРЕС

2020г. 

График за учебните часове за учениците в ОУ „Добри Войников“ за периода  от 30.11.2020г до 21.12.2020г. – изтегли тук

Заповед РД 09-146/27.11.2020 на директора за утвърждаване на График и седмично разпределение за провеждане на педагогическо взаимодействие с трета и четвърта група в предучилищна степен – изтегли тук

За осигуряване на психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние  в електронна среда са създадени и функционират – горещи телефонни линии на МОН , тел. 0882078085 и тел.0882314686 от понеделник до петък , в часовия диапазон 8:30ч-11:30ч. и 12:30ч -16.30ч.

Заповед РД 09-133/20.11.2020г. на директора за правила и мерки в условията на COVID-19 за лични предпазни средства – изтегли тук

Важно !

Заповед РД 09 -131/20.11.2020г. на директора за утвърждаване на График за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда  за периода 23.11.-30.11.2020г. – изтегли тук

График за редуване на присъствено обучение и такова в електронна среда за учениците от I до VII клас за периода 23.11.-24.12.2020г. – изтегли тук

График на учебните часове  за учениците в V-VII  клас за периода от 23.11.2020 – 27.11.2020г.  – изтегли тук

Заповед РД 09-124/18.11.2020г. на директора за редуване на присъствено обучение с обучение от разстояние в електронна среда за периода  23.11 – 23.12.2020г.  – изтегли тук

Важно ! Преминаване в онлайн обучение на учениците от VI и VII  клас.

Уважаеми, родители, съгласно решение на Областния кризисен щаб в периода 12.11.2020г – 20.11.2020г. учениците от VI -ти и VII-ми клас ще се обучават от разстояние в електронна среда.

Учителите, които преподават в тези класове ще водят часове в електронни платформи Viber и Мessenger по график както следва:

1-ви час – 7:50 – 8:20ч.

2 -ри час  – 8:40 – 9:10ч.

3-ти час – 9:35-10:05 ч.

4 -ти час – 10:25 – 10:55ч.

5-ти час – 11:15 – 11:45ч

6-ти час – 12:05 -12:35ч.

7-ми час – 12:55-13:25 ч.

Групите по ЦДО;

първа самоподготовка – 13:40 – 14:10

втора самоподготовка – 14:30 – 15:00

трета самоподоготовка – 15:20 – 15:50

занимания по интереси – 16:00 – 16:30 

Децата от ПГ и учениците от I до V клас продължават присъственото обучение.Няма промени в утвърденото вече седмично разписание .

График за учебните часове за VI и VII клас за периода 12.11-20.11.2020г.  изтегли ТУК

 

 

Правила за работа за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет – брошура 

Правила за работа и провеждане на образователен процес в ОУ „Добри Войников“ с. Каменар в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021г.

Учебна 2019-2020г. 

График за провеждане на дистанционно обучение в електронна образователна среда в подготвителна група,  във връзка с преустановяването на учебни занятия поради епидемията от COVID-19 , считано от 21.04.2020г. – Изтегли

Актуализиран График за провеждане на дистанционно обучение в електронна среда ,във връзка с преустановяването на учебни занятия поради епидемията от COVID-19 , считано от 30.03.2020г. – Изтегли

График за провеждане на дистанционно обучение в електронна среда ,във връзка с преустановяването на учебни занятия поради епидемията от COVID-19, считано от 17.03.2020г. –  Изтегли

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:
Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·         всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова –  клиничен психолог, психотерапевт
·         всеки работен ден от 10ч. –  12ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com ;   0887 498 047


Марина Габровска –   психотерапевт, медиатор
·         всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 – 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com 0885 911 728
Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

 

ВАЖНО! Във връзка със Заповед № РД 01- 124/ 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидимична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България се преустановяват учебните занятия и извънкласни дейности  до 29.03.2020г. включително   

ВАЖНО ! Във връзка със Заповед № РД 1034/ 11.03.2020г. на Кмета на Община Варна са преустановени учебните занятия считано от 12.03.2020 до 13.03.2020г включително.

Учебните занятия се подновяват на 16.03.2020 

ВАЖНО ! Във връзка със Заповед № РД 01-114/ 05.03.2020г. на Министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 до 11.03.2020г. включително  като са преустановени учебните занятия

Учебните занятия е подновяват на 12.03.2020г. 

ВАЖНО ! Във връзка със Заповед № РД 01-44/ 02.03.2020г. от РЗИ – Варна за потвърждаване на предписание № ЗП- 02-7/02.03.2020г. и  за обявяване на грипна епидемия на територията на Община Варна е разпоредено преустановяването на учебно-възпитателния процес от 04.03.2020 до 06.03.2020г.  включително в ОУ „Добри Войников“,с.Каменар  със Заповед № РД 290/02.03.2020г. на директора.

Учебните занятия се подновяват на 09.03.2020г. 

Дати и информация за изпити, учебна 2019/2020 г. :

съгласно Заповед № РД 09 – 2152/27.08.2019г. на Министерство на образованието и науката

НВО – 4-ти клас

27.05.2020г. – изпит по Български език и литература,начало: 10:00 часа

28.05.2020г. – изпит по Математика,начало : 10:00 ч.

НВО – 7-ми клас

09.06.2020г. – изпит по Български език и литература, начало: 09:00ч.

11.06.2020г. – изпит по Математика, начало:  09:00ч.

17.06.2020г. – изпит по Руски език – по желание на ученика, начало: 09:00 ч.

Нормативна база: 

Наредба № 11 от 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Наредба № 10 от 2016г за организация на дейностите в училищното образование

 

График за дейностите за информиране и консултиране на ученици и родители по организиране на изпитите за НВО в VII клас и приемане на ученици в VIII клас, след завършено основно образование

Дати и информация за изпити, учебна 2018/19г. :

НВО – 4-ти клас

09.05.2019г. – изпит по Български език и литература, от 10:00 часа

10.05.2019г. – изпит по Математика, от 10:00 ч.

14.05.2019г. – изпит по Човекът и обществото, от 10:00ч.

16.05.2019г. – изпит по Човекът и природата , от 10:00ч.

НВО – 7-ми клас

17.06.2019г. – изпит по Български език и литература, от 09:00ч.

19.06.2019г. – изпит по Математика, от 09:00ч.

21.06.2019г. – изпит по Руски език – по желание на ученика, от 09:00 ч.