График на часовете при обучение от разстояние в електронна среда в ОУ „Добри Войников“ за уч.2020-2021г. , II срок – вариант отделни класове в ОРЕС

График на часовете при обучение от разстояние в електронна среда в ОУ "Добри Войников" за уч.2020-2021г. , II срок - вариант отделни класове в ОРЕС